Danmark har forandret sig siden hovedstadsudligningen blev indført i 1930’erne, og forskellene mellem hovedstadsområdet og provinsen er i dag langt mindre end de var i 1930’erne. Baggrunden for indførelsen af hovedstadsudligningen var dels større ulighed mellem kommunerne i hovedstadsområdet, dels større pendling over kommunegrænserne i hovedstadsområdet end i andre dele af landet.

I de otte kommuner Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus mener vi derfor, at tiden er inde til at skabe et enstrenget udligningssystem i Danmark. Et udligningssystem hvor alle kommuner er på lige fod og er omfattet af de samme ordninger. Konkret er det målet, at skabe bedre balance mellem alle kommuner i Danmark ved at afskaffe hovedstadsudligningen og hæve landsudligningen tilsvarende.

Her på siden vil de analyser, argumenter og beregninger, som vi løbende udarbejder blive publiceret.

 Bedre balance nu!

 

#bedrebalance