Bedre Balance i Danmark

Bedre Balance ønsker et fair og ensartet udligningssystem mellem kommunerne i Danmark. Et system, som giver kommunerne i provinsen de samme vilkår til at levere service til deres borgere, som kommunerne i hovedstadsområdet allerede har. Og et system, som sikrer, at borgere uanset bopæl i Danmark kan forvente et serviceniveau i den enkelte kommune, som modsvarer den skatteprocent, borgeren betaler. Bedre Balances ønsker således blot, at det overordnede formål med det kommunale udligningssystem også skal være gældende i praksis.

Konkret ønsker Bedre Balance et enstrenget udligningssystem, hvor alle kommuner omfattes af de samme udligningsordninger. Et system, hvor udligningsniveauet i landsudligningen hæves til 88% – svarende til det niveau, som allerede i dag findes i hovedstadsområdet. Herved vil det være slut med, at Danmark er delt i et A-hold i hovedstaden og et B-hold i provinsen. Et A-hold med lav skatteprocent og højt serviceniveau og et B-hold med høj skatteprocent og lavere serviceniveau.

Bedre Balance består af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus kommuner

  • 62 ud af 64 borgmestre uden for hovedstaden støtter Bedre balance
  • Disse 62 borgmestre repræsenterer kommuner med 3,6 mio. indbyggere
  • 37 ud af 48 V-borgmestre støtter Bedre Balance
  • Alle S-borgmestre uden for hovedstaden – svarende til 20 borgmestre – støtter Bedre Balance initiativet

Bedre balance nu!

 

#bedrebalance