Bedre Balance i Danmark

Tak for samarbejde, debat og diskussioner

Tirsdag den 5. maj 2020 blev der indgået en aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet om en reform af det kommunale udligningssystem. Med aftalen blev hovedstadsudligningen afskaffet, og der blev herved ens finansieringsregler for alle landets kommuner. Hovedstadskommuner og provinskommuner får fremover betydeligt bedre muligheder for at levere nogenlunde ens service til sine borgere. I Bedre Balance er vi naturligvis meget glade for den udligningsaftale, der i høj grad viser, at vores argumenter er blevet hørt, og at de sidste 6 års arbejde har båret frugt. 

Det er modigt og fremsynet af politikerne på Christiansborg at foretage så store ændringer af udligningssystemet, men også en nødvendighed, hvis man vil skabe en bedre balance og mindre ulighed mellem landets kommuner. Danmark er nemlig for lille til store forskelle—det er vi meget tilfredse med, at et bredt flertal i Folketinget er enige herom. Udligningsaftalen løser naturligvis ikke alle problemer i udligningssystemet – slet ikke for den enkelte kommune. Vi er dog overbeviste om, at vi med afskaffelsen af hovedstadsudligningen har fået lagt kimen til en mere fair udligning i årene frem. 

Da Bedre Balances fælles samlingspunkt har været at arbejde for et énstrenget udligningssystem, der nu bliver en realitet, har vi besluttet os for at nedlægge Bedre Balance.

Tak for samarbejde, debat og diskussioner til alle vores med- og modspillere gennem de sidste 6 år!