Aktuelt:

Som reaktion på hovedstadskommunernes udspil ‘Stop forskelsbehandlingen nu’ har Bedre Balance den 28. september 2016 sendt materiale til de 179 folketingsmedlemmer med Bedre Balances synspunkter.

Se henvendelsen til folketingsmedlemmerne her

Se faktaark om Bedre Balance generelt her

Se faktaark om serviceniveauer her

Se faktaark om rådighedsbeløb her

Se faktaark om sårbare børn her

 

 

Skattegabet mellem hovedstaden og provinsen vokser

Se artikel i dk-nyt fra september 2016 her 

Se artikel i dk-nyt fra januar 2016 her

Se udvikling i skattegabet fra 2007 til 2016 her

 

Familiernes rådighedsbeløb er ikke højere i provinsen end i hovedstaden

Se indlæg i dk-nyt her

 

Danmark har forandret sig siden hovedstadsudligningen blev indført i 1930’erne, og forskellene mellem hovedstadsområdet og provinsen er i dag langt mindre end de var i 1930’erne. Baggrunden for indførelsen af hovedstadsudligningen var dels større ulighed mellem kommunerne i hovedstadsområdet, dels større pendling over kommunegrænserne i hovedstadsområdet end i andre dele af landet.

I de otte kommuner Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus mener vi derfor, at tiden er inde til at skabe et enstrenget udligningssystem i Danmark. Et udligningssystem hvor alle kommuner er på lige fod og er omfattet af de samme ordninger. Konkret er det målet, at skabe bedre balance mellem alle kommuner i Danmark ved at afskaffe hovedstadsudligningen og hæve landsudligningen tilsvarende.

Her på siden vil de analyser, argumenter og beregninger, som vi løbende udarbejder blive publiceret.

 Bedre balance nu!

 

#bedrebalance