Fakta og Materiale

Nedenstående findes analyser, argumenter og beregninger omkring afskaffelse af hovedstadsudligningen.

Opdateret materiale 2016

I lyset af den ændring af udligningssystemet, der er blevet gennemført fra 2016 – den såkaldte initiale tilpasning – har Bedre Balance også justeret sit forslag. Det foreslås fortsat, at hæve landsudligningen med 27%. I 2016 er udligningsprocenten på landsplan 61% og Bedre Balance foreslår derfor, at udligningsniveauet hæves til 88%. Nedenstående ses det opdaterede forslag fra Bedre balance.

Bedre Balance – Baggrundsnotat 2016

Bedre Balance faktaark – Generelt – “Vi ønsker et enstrenget udligningssystem!”

Bedre Balance faktaark – Rådighedsbeløb – “Familiernes rådighedsbeløb er ikke højere i provinsen end i hovedstaden”

Bedre Balance faktaark – Sårbare børn – “Andel af sårbare børn og normeringerne – et eksempel på manglende balance”

Bedre Balance faktaark – Serviceniveauer – “Lavt serviceniveau til børn og ældre i provinsen”

Bedre Balance faktaark – Serviceudgifter – “Serviceudgifter og Serviceniveau – er det ikke det samme?”

Bedre Balance faktaark – Administration – “Høje administrative udgifter i hovedstaden”

Bedre Balance 2016 – Økonomiske nøgletal

Bedre Balance 2016 – Den 35. Hovedstadskommune

Bedre Balance 2016 – De Fattigste kommuner

Bedre Balance de centrale pointer – plancher

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående materiale, er du velkommen til at kontakte Bedre Balance på e-mail kontakt@bedrebalance.nu, så vil vi hurtigst muligt vende tilbage til dig med et svar.

 

#bedrebalance