Fakta og Materiale

Opdateret materiale 

Bedre Balance 2019 faktaark – Generelt – “Vi ønsker et enstrenget udligningssystem!”

Bedre Balance 2019 faktaark – Serviceniveauer – “Lavt serviceniveau til børn og ældre i provinsen”

Bedre Balance 2019 faktaark – Sårbare børn – “Andel af sårbare børn og normeringerne – et eksempel på manglende balance”

Bedre Balance 2019 faktaark – 7 mia. kr. – “Hovedstaden vil ændre dansk velfærdsmodel”

Bilag 1 – 7 mia. kr. – konsekvenser i form af kroner og beskatningsniveau
Bilag 2 – 7 mia. kr. – beskatningsniveau før og efter
Bilag 3 – 7 mia. kr. – ændring i fuldtidsstillinger hvis hele ændringen lægges ind på een personkategori

Bedre Balance 2019 faktaark – Rådighedsbeløb – “Familiernes rådighedsbeløb er ikke højere i provinsen end i hovedstaden”

Bedre Balance 2019 –  Infrastruktur 2019 

Bedre Balance faktaark – Serviceudgifter – “Serviceudgifter og Serviceniveau – er det ikke det samme?”

Bedre Balance faktaark – Administration – “Høje administrative udgifter i hovedstaden”

Bedre Balance 2019 – Økonomiske nøgletal

Bedre Balance 2019 – Den 35. hovedstadskommune

Bedre Balance 2019 – De fattigste kommuner  

Materiale vedr. Finansieringsudvalgets rapport  og tidligere forhandlinger

Pressemeddelelse – Stor skuffelse over landspolitikerne

Så Kom Tallene!

De fattigste kommuner før og efter udligning i Model 3

De fattigste kommuner før og efter udligning i Model 5

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående materiale, er du velkommen til at kontakte Bedre Balance på e-mail bedrebalance@bedrebalance.nu, så vil vi hurtigst muligt vende tilbage til dig med et svar.

Følg også Bedre Balance på Facebook her.

#bedrebalance