Fakta og Materiale

9. maj 2019

Bedre Balance 2019 –  Infrastruktur 2019. 
Bliver hovedstaden snydt for statslige investeringer i infrastrukturen?

Opdateret materiale, 11. april 2019

Bedre Balance 2019 – Økonomiske nøgletal

Bedre Balance 2019 – Den 35. hovedstadskommune

Bedre Balance 2019 – De fattigste kommuner  

Opdateret materiale 2019

Bedre Balance 2019 faktaark – Generelt – “Vi ønsker et enstrenget udligningssystem!”

Bedre Balance 2019 faktaark – Rådighedsbeløb – “Familiernes rådighedsbeløb er ikke højere i provinsen end i hovedstaden”

Bedre Balance 2019 faktaark – Sårbare børn – “Andel af sårbare børn og normeringerne – et eksempel på manglende balance”

Bedre Balance 2019 faktaark – Serviceniveauer – “Lavt serviceniveau til børn og ældre i provinsen”

Opdateret materiale efter Sammenbrug for forhandlinger

Pressemeddelelse – Stor skuffelse over landspolitikerne

Opdateret materiale efter Finansieringsudvalgets rapport

Så Kom Tallene!

De fattigste kommuner før og efter udligning i Model 3

De fattigste kommuner før og efter udligning i Model 5

Nedenstående findes analyser, argumenter og beregninger omkring afskaffelse af hovedstadsudligningen.

Opdateret materiale 2017

Finansieringsudvalgets afrapportering på arbejdet om en permanent tilpasning af udligningssystemet blev ultimo 2016 udskudt med 1 år, som følge af, at opgaven også skulle inddrage konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem. Bedre Balances materialesamling er i januar 2018 blevet revideret og opdateret, så forslagene bygger på de nyeste kendsgerninger i udligningssystemet.

Det foreslås fortsat, at hæve landsudligningen med 27%. I 2017 er udligningsprocenten på landsplan 61% og Bedre Balance foreslår derfor, at udligningsniveauet hæves til 88%.

Bedre Balance – Baggrundsnotat 2017

Bedre Balance faktaark – Generelt – “Vi ønsker et enstrenget udligningssystem!”

Bedre Balance faktaark – Rådighedsbeløb – “Familiernes rådighedsbeløb er ikke højere i provinsen end i hovedstaden”

Bedre Balance faktaark – Sårbare børn – “Andel af sårbare børn og normeringerne – et eksempel på manglende balance”

Bedre Balance faktaark – Serviceniveauer – “Lavt serviceniveau til børn og ældre i provinsen”

Bedre Balance faktaark – Serviceudgifter – “Serviceudgifter og Serviceniveau – er det ikke det samme?”

Bedre Balance faktaark – Administration – “Høje administrative udgifter i hovedstaden”

Bedre Balance 2017 – Økonomiske nøgletal

Bedre Balance 2017 – Den 35. Hovedstadskommune

Bedre Balance 2017 – De Fattigste kommuner

Bedre Balance de centrale pointer – plancher

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående materiale, er du velkommen til at kontakte Bedre Balance på e-mail bedrebalance@bedrebalance.nu, så vil vi hurtigst muligt vende tilbage til dig med et svar.

Følg også Bedre Balance på Facebook her.

#bedrebalance